جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389 :: 12:19 ب.ظ ::  نویسنده : Saeed
کد 3 دایره اطراف موس با سه رنگ مختلف.کار خودمه
توجه داشته باشید فقط در اینترنت اکسپلورر جواب میده<SCRIPT language=JavaScript link="www.js4ir.com">
if (document.all){
colours=new Array(
'FB0404','F79709','04B0FB')
amount=colours.length;
YgetDelay=0,XgetDelay=0,Ydelay=0,Xdelay=0,step=0.43,currStep=0,my=0,mx=0;
document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0;left:0;"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < amount; i++)
document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:50px;width:50px;font-family:Courier New;font-size:5px;color:'+colours[i]+';padding-top:20px;text-align:center">.</div>');
document.write('</div></div>');
ini=1;
gstep=1;
function iMouse(){
my=event.y;mx=event.x;
}
document.onmousemove=iMouse
function dim(){
ini-=gstep;
dt=setTimeout('dim()',10);
if (ini < 3){
clearTimeout(dt);
glow();
}
}
function glow(){
ini+=gstep;
gt=setTimeout('glow()',100);
if (ini > 15){
clearTimeout(gt);
dim();
}
}
function stars(){
ie.style.top=document.body.scrollTop;
for (i=0; i < amount; i++)
{
var layer=iestars[i].style;
layer.filter='glow(color='+colours[i]+', strength='+ini+')';
layer.top= Ydelay+100*Math.sin((5*Math.sin((currStep-15.99)/100))+i*70)*Math.sin((currStep)/100)*Math.cos((currStep+i*125)/100);
layer.left=Xdelay+180*Math.cos((5*Math.sin((currStep-15.99)/100))+i*70)*Math.sin((currStep)/100)*Math.cos((currStep+i*125)/100);
}
currStep+=step;
}
function delay(){
Ydelay = YgetDelay+=(my-YgetDelay)*1/20;
Xdelay = XgetDelay+=(mx-XgetDelay)*1/20;
stars();
setTimeout('delay()',1);
}
delay();
glow();
}
</SCRIPT>جوونســرا=از هر دری سخنی!!!!!!!!!
دانستنیها.عکس و بازی و آهنگ و هزاران چیز دیگه در جوونسرا
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 28308